top of page

Privacyverklaring

Privacybeleid Kinesiologie Castricum

Versie 1 mei 2023 

Jouw privacy 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens 

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens 

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. 

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. 

 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je jouw medische dossier bij mij opvragen. Je krijgt dan alles mee naar huis als je tekent voor vrijwaring van de bewaartermijn. 

Privacy via de website 

Bij het maken van een afspraak word je gevraagd jouw contactgegevens in te vullen. Deze gegevens gebruik ik om contact met je te zoeken indien de situatie hierom vraagt en om uiteindelijk op de zorgnota te plaatsen (indien van toepassing). 

We ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u op onze website invoert of ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden; Log in; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder reactietijden van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie); betalingsgegevens (inclusief, indien van toepassing, creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

Wanneer u een transactie uitvoert op onze website, verzamelen wij als onderdeel van het proces persoonlijke informatie die u aan Kinesiologie Castricum verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven vermelde specifieke redenen.

We verzamelen dergelijke niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:
Om de Services te leveren en te exploiteren;
Om onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden;
Om onze Bezoekers en Gebruikers te kunnen contacteren met algemene of gepersonaliseerde servicegerelateerde mededelingen en promotionele berichten;
Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die wij of onze zakenpartners kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren;
Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Kinesiologie Castricum wordt gehost via M4U Creatives op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene toepassingen van Wix.com van Wix.com. Ze bewaren uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall.

Alle directe betalingsgateways die door Wix.com worden aangeboden en door Kinesiologie Castricum worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders te waarborgen.

We kunnen contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van uw account, om problemen met uw account op te lossen, om een ​​geschil op te lossen, om vergoedingen of verschuldigde bedragen te innen, om uw mening te peilen door middel van enquêtes of vragenlijsten, om updates over Kinesiologie Castricum te sturen, of anderszins nodig om contact met u op te nemen om onze Gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die we met u hebben te handhaven. Voor deze doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms en post.

Privacy op de zorgnota (van toepassing op het moment dat ik als zorgverlener voldoe aan de eisen van de beroepsvereniging en zorgverzekeraars) 

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. 

 • Jouw naam, adres en woonplaats 

 • Jouw geboortedatum 

 • De datum van de behandeling 

 • Beschrijving van de behandeling zoals ‘Kinesiologie consult’ 

 • De kosten van het consult 

ADRES

Kinesiologie Castricum

Paulingstraat 3

1902CX, CASTRICUM

CONTACT

06 48 17 56 38

KVK EN BTW-id

KvK: 89870662

BTW: NL004767806B97

Paulingstraat 3

1902CX, CASTRICUM

06 48 17 56 38

AANGESLOTEN BIJ

vbag logo
rbcz logo
bottom of page